Algemene levering-, betaling-, en verkoopvoorwaarden
Webshop VST HOLLAND BV


1 Alle prijzen zijn incl. de geldende BTW.
2 Alle prijzen zijn excl. verzendkosten.
3 Verzend-, vervoer-, en verzekeringskosten worden op de factuur doorberekend.
4 Wij houden te allen tijde het recht voor om prijzen en voorwaarden tussentijds te wijzigen.
5 Alle getoonde artikelen zijn vrijblijvend, totdat uw bestelling is bevestigd en betaald.
6 Speciaal bestelde artikelen kunnen nimmer geruild worden of er moet anders schriftelijk zijn overeengekomen; er zijn dan wel kosten verschuldigd.
7 De factuur moet vooruit betaald worden, daarna vindt de levering plaats.
Bij afhalen moet er contant betaald worden.
8 Op al onze producten is de standaard fabrieksgarantie van toepassing.
9 Indien er een installatiefout is gemaakt door u of derden, worden deze kosten aan u doorberekend.
10 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor het niet op tijd aanleveren van de bestelde goederen daar wij afhankelijk zijn van fabrikanten / vervoerders.
11 De administratie van VST Holland geldt altijd als bewijs van levering en of betaling behoudens tegenbewijs.
12 Artikelen worden alleen afgeleverd tot de eerste deur en niet geplaatst.
13 Plaatsing kunnen wij voor u regelen door een erkende installateur tegen meerprijs.
14 Bij alle bestellingen accepteert u onze voorwaarden.

De aanvullende voorwaarden van het Uneto VNI kunt u onderstaand downloaden.
Elektronica